0282 717 75 75

Çözüm Odaklı Hızlı ve Etkin Çözümler

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumunuza ait menkul ve gayrimenkuller gibi sizin için değerli olan her şeyi, işveren olarak sorumlu olduğunuz çalışanlarınızı, mesleğiniz nedeniyle sizin veya imal ettiğiniz ürünlerin 3.şahıslara verebileceği zararları, hastalık ve kaza nedeniyle oluşabilecek tüm sağlık risklerinizi; yenilikçi ve işbirlikçi vizyonu, güçlü ortaklık yapısı ve teknolojik altyapısıyla sektörün lideri olmayı hedefleyen MANGIRLAR A.Ş. ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak ve en uygun ödeme koşullarıyla güvence altına alabilirsiniz.
İşyeri Sigortaları

İşyerinizi güvence altına alın! İşletmenizin bina, demirbaş, emtia ve çalışanlarını; yangın, hırsızlık, cam kırılması, sel ve su baskını, dahili su, fırtına, yer kayması, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler, deprem vb. risklere karşı güvence altına alın.

Emtia Nakliyat Sigortaları
Nakliyat işlerinizi koruma altına alın! Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükünüzü, taşınmaları sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı güvence altına alın.
Kıymet Nakli (Taşınan Para) Sigortaları
Kıymetli mallarınızı korumaya alın! Kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeyleri, taşınmaları sırasında olabilecek risklere karşı güvence altına alın.
Kâr Kaybı Sigortaları
İşiniz durmasın! İşletmenizi yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar nedeniyle işin durmasından doğacak kayıplara (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) karşı güvence altına alın.
Mühendislik Sigortaları
 • İnşaat All Risk Sigortası
  İnşaatınızı güvence altına alın! İnşaat ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusu teşkil eden kıymetleri; ani ve önceden bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkabilecek ve projenin devamlılığını tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı güvence altına alın.
 • Makine Kırılma Sigortası
  Makinelerinizi korumaya alın! İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatı; çalışırken ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken, ani ve beklenmedik bir nedenle ortaya çıkabilecek tüm risklere karşı güvence altına alın.
 • Elektronik cihaz Sigortası
  Elektronik cihazlarınızı güvence altına alın! Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır haldeyken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedenle ortaya çıkabilecek deprem dahil tüm risklere karşı güvence altına alın.
 • Montaj All Risk Sigortası
  Montaj öncesi önleminizi alın! Montaj faaliyetleri süresi boyunca, ani ve beklenmedik bir nedenle ortaya çıkabilecek tüm risklere karşı işinizi güvence altına alın.
Tekne - Deniz Araçları Sigortası
Tekneniz sizin için değerlidir! Her türlü deniz aracınızın denizde uğrayabileceği ve deniz araçlarının inşaası/denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlara karşı güvence altına alın.
Sorumluluk Sigortaları
 • 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
  Beklenmedik durumlara karşı! Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle size yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını güvence altına alın.
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
  İşyerinde her şeye hazırlıklı olun! İşyerinizde çalışanların kişilerin; para, mücevher, değerli kağıtlar ve eşyalar gibi mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek ya da sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak vb. eylemlerle işverene duyulan güveni kötüye kullanmaları durumunda uğrayacağınız maddi zararı poliçede gösterilen limitlere kadar güvence altına alın.
 • Yönetici Sorumluluk Sigortası
  Yöneticilerinizin kararlarını korumaya alın! Şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyicilerin, görevleri boyunca yapabilecekleri hata ya da ihmaller sebebiyle oluşan zararların, kendilerinden talep edilmesi durumunda tazminat talepleri ve davaya ilişkin savunma masraflarını güvence altına alın.
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
  Mesleki hatalara karşı! Hekim, avukat, mühendis, mimar ve mali müşavir gibi mesleklerden birine sahip kişilerin, işi gereği gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında kusur, hata ve ihmallerden doğabilecek, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alın.
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
  Ürünlerinizi koruma altına alın! İmal edilen, satılan, tedarik edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı zarar sonucu, oluşabilecek bedeni ve maddi zararlardan kaynaklı tazminat taleplerini güvence altına alın.
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
  İşverenlerin yanındayız! İşyerinde, bir hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na tabi çalışanların, yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için, işverene düşen hukuki sorumluluğu güvence altına alın.
Alacak Sigortaları
İşinizi ticari borçların ödenmemesi riskine karşı koruyun, faturalarınızın ödenmesini temin edin, ticari faaliyetlerin getirdiği iflas, geç ödeme gibi ticari riskleri ve savaş, ambargo gibi politik riskleri güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlayarak; ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tüm kayıplarınızı güvence altına alın.
Grup Sağlık Sigortaları
Çalışanlarınızı güvence altına alın! Çalışanlarınız ve onların eş ve çocuklarını, hastalık ya da kaza sonucu ortaya çıkabilecek sağlık giderlerine karşı güvence altına alın.
Havacılık Sigortaları
Havada da sigorta şart! Uçak, helikopter ve benzeri hava taşıtları için, kullanımda oluşabilecek aksaklıklar, yolcuların eşyalarının zarar görmesin, yaşanan kazalardan sonra oluşacak sıkıntıları güvence altına alın.
Tarım Sigortaları
Çiftçinin yanındayız! Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile çiftçilerimizi destekliyoruz. Tarımsal üretim esnasında karşılaşabilecek zararları telafi etmek amacıyla bitkisel ürünleri, cam-plastik örtü, teknik donanım ve sera konstrüksiyonu ile yüksek tünelleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, su ürünlerini, kümes hayvanlarını ve arı kovanlarını güvence altına alın.